Aktuality

Chybí kurz?

Sháníte kurz, ale není v naší nabídce? Napište si o něj, něco vymyslíme! barbora@rozmluvse.cz

Maturita Express - příprava ke státní maturitě 2013

Přípravný kurz ke státní maturitě už má jasné obrysy. Přečtěte si podrobnosti a přihlaste se hned. I v tomto kurzu platí, že budete maximálně 4 studenti ve skupině. Více informací...

English Start: Váš nový kurz!

Připravili jsme pro Vás nový kurz pro úplné začátečníky. Podrobnosti zde.

Podle dostupných informací bude maturita zase trochu jiná. Ale v klidu, změna ze dvou stupňů náročnosti na jeden jediný je změnou k lepšímu a my vás na ni snadno připravíme. :-)

Připravujeme kurzy na školní rok 2012/2013. I letos platí, že maximální počet studentů ve skupině je 4! Neváhejte, přihlášky do kruzů přijímáme již dnes. Podrobné informace o připravovaných projektech získáte na emailu barbora@rozmluvse.cz.

Prověřte své znalosti

Can you _________ the radio, please? I’m trying to study.

A) put down

B) put off

C) take off

D) turn down

Úvod » Články » testy intermediate

testy intermediate

question 15C

16.06.2011

We _________ at 5 a.m.

A) went off

B) set off

C) started off

D) came off

question 14C

16.06.2011

Some Toyota cars _________ in the Czech Republic.

A) are made

B) is made

C) are make

D) is make

question 13C

16.06.2011

I think I have a cold. I can’t stop _________

A) to sneeze

B) sneezed

C) to sneezing

D) sneezing

question 12C

16.06.2011

Should you have any problems, do not hesitate and call our _________ line.

A) customer service

B) customer disservice

C) customer servicing

D) customers servicing

question 11C

16.06.2011

Our company should _________ costs.

A) increase

B) stop

C) cut

D) undo

question 10C

16.06.2011

How dare you say that? You’re so _________polite!

A) un

B) im

C) dis

D) mis

question 9C

16.06.2011

The sun_________appeared behind a cloud and it got quite dark.

A) dis

B) un

C) re

D) ir

question 8C

16.06.2011

There was a fire in the club. Luckily, everybody _________ escape.

A) can

B) will

C) might

D) was able to

question 7C

16.06.2011

You _________ drink coffee in the evening. It’s bad for your sleep.

A) can’t

B) wouldn’t

C) shouldn’t

D) won‘t

question 6C

16.06.2011

Kate and Jo _________ watched the film if they _________ read the review.

A) wouldn’t have, have

B) wouldn’t have, had

C) wouldn’t, had

D) wouldn’t, had been

question 5C

16.06.2011

You _________ this problem if you _________ back-up copies of your hard disc.

A)would have, make

B) wouldn’t have, made

C) won’t have, made

D) would have, made

question 4C

16.06.2011

What _________ we do if we _________ out of petrol?

A) would, run

B) will, run

C) would, had run

D) could, had run

question 3C

16.06.2011

It’s terrible. The harder I work, the more _________ I feel.

A) squeezed in

B) piled up

C) snowed under

D) caught up

question 2C

16.06.2011

Our company has _________ several new employees this year.

A) knocked off

B) piled up

C) wriggled out

D) taken up

question 1C

16.06.2011

I was ill for a month and now I need to _________ with all the changes at work.

A) catch up

B) make up

C) do up

D) stand up

Barbora Špitálníková
Jazykové kurzy a výuka angličtiny Hradec Králové

Realizace a SEO Lotofidea s.r.o.