Aktuality

Chybí kurz?

Sháníte kurz, ale není v naší nabídce? Napište si o něj, něco vymyslíme! barbora@rozmluvse.cz

Maturita Express - příprava ke státní maturitě 2013

Přípravný kurz ke státní maturitě už má jasné obrysy. Přečtěte si podrobnosti a přihlaste se hned. I v tomto kurzu platí, že budete maximálně 4 studenti ve skupině. Více informací...

English Start: Váš nový kurz!

Připravili jsme pro Vás nový kurz pro úplné začátečníky. Podrobnosti zde.

Podle dostupných informací bude maturita zase trochu jiná. Ale v klidu, změna ze dvou stupňů náročnosti na jeden jediný je změnou k lepšímu a my vás na ni snadno připravíme. :-)

Připravujeme kurzy na školní rok 2012/2013. I letos platí, že maximální počet studentů ve skupině je 4! Neváhejte, přihlášky do kruzů přijímáme již dnes. Podrobné informace o připravovaných projektech získáte na emailu barbora@rozmluvse.cz.

Prověřte své znalosti

At the hotel reception: I’m sorry, but we haven’t got any _________for tonight.

A) vacant

B) vacants

C) vacancy

D) vacancies

Úvod » Články » testy pre-intermediate

testy pre-intermediate

question 15B

16.06.2011

Can you _________ me a favour?

A) make

B) take

C) give

D) do

question 14B

16.06.2011

In England people normally _________ hands when they meet for the first time.

A) shake

B) take

C) give

D) take

question 13B

16.06.2011

A tourist: Excuse me, can you tell me where __________________, please?

A) is the station?

B) are the station?

C) the station is?

D) the station was?

question 12B

16.06.2011

He told me he _________ to go on holiday to Paris.

A) wants

B) wanted

C) would want

D) want

question 11B

16.06.2011

If we hurry up, we _________ the 10.20 train.

A) catch

B) would catch

C) will catch

D) catched

question 10B

16.06.2011

We _________ get up at six o’clock every day, because we started work at 7 a.m.

A) should

B) has to

C) have to

D) had to

question 9B

16.06.2011

We had to _________ with long working hours.

A) get up

B) put up

C) give up

D) go up

question 8B

16.06.2011

Can you _________ the radio, please? I’m trying to study.

A) put down

B) put off

C) take off

D) turn down

question 7B

16.06.2011

The party _________ all night.

A) went off

B) went on

C) gave up

D) gave in

question 6B

16.06.2011

It wasn’t raining any more, so I _________ my raincoat.

A) put on

B) put off

C) took off

D) took on

question 5B

16.06.2011

While I _________ some food, someone ________ my wallet. (choose, steal)

A) was choosing, stole

B) was choosing, has stolen

C) was choosing, was stealing

D) was choosing, had stolen

question 4B

16.06.2011

I ________ my finger when I __________ lunch. (burn, cook)

A) had burnt, was cooking

B) have burnt, was cooking

C) burnt, cooked

D) burnt, was cooking

question 3B

16.06.2011

What _______ the best holiday you ________ever _________ ?(be, have)

A) is, have, had

B) was, have, had

C) was, had, had

D) is, had, had

question 2B

16.06.2011

_____ the postman________ here yet? (be)

A) Has, been

B) Did, been

C) Have, been

D) Had, been

question 1B

16.06.2011

When I _________ home she __________ TV. (come, watch)

A) was coming, watching

B) came,watching

C) came, watched

D) came, was watching

Barbora Špitálníková
Jazykové kurzy a výuka angličtiny Hradec Králové

Realizace a SEO Lotofidea s.r.o.