Aktuality

Chybí kurz?

Sháníte kurz, ale není v naší nabídce? Napište si o něj, něco vymyslíme! barbora@rozmluvse.cz

Maturita Express - příprava ke státní maturitě 2013

Přípravný kurz ke státní maturitě už má jasné obrysy. Přečtěte si podrobnosti a přihlaste se hned. I v tomto kurzu platí, že budete maximálně 4 studenti ve skupině. Více informací...

English Start: Váš nový kurz!

Připravili jsme pro Vás nový kurz pro úplné začátečníky. Podrobnosti zde.

Podle dostupných informací bude maturita zase trochu jiná. Ale v klidu, změna ze dvou stupňů náročnosti na jeden jediný je změnou k lepšímu a my vás na ni snadno připravíme. :-)

Připravujeme kurzy na školní rok 2012/2013. I letos platí, že maximální počet studentů ve skupině je 4! Neváhejte, přihlášky do kruzů přijímáme již dnes. Podrobné informace o připravovaných projektech získáte na emailu barbora@rozmluvse.cz.

Prověřte své znalosti

Can you _________ me a favour?

A) make

B) take

C) give

D) do

Úvod » Články » testy upper-intermediate

testy upper-intermediate

question 15D

16.06.2011

At the hotel reception: I’m sorry, but we haven’t got any _________for tonight.

A) vacant

B) vacants

C) vacancy

D) vacancies

question 14D

16.06.2011

He’s normally so nice. I can’t see why he _________ so cross today.

A)is

B) is being

C) speaks

D) is speaking

question 13D

16.06.2011

I think it was very _________ of him. He shouldn’t have said it to her.

A) thoughtful

B) thoughtless

C) tactless

D) tactful

question 12D

16.06.2011

This is a horrible car. It keeps _________ down!

A) to break

B) to be breaking

C) breaking

D) to breaking

question 11D

16.06.2011

Has the boss read my report _________?

A) yet

B) already

C) just

D) still

question 10D

16.06.2011

What is the _________ of order number 007?

A) delivering date

B) deliver date

C)date delivery

D) delivery date

question 9D

16.06.2011

At a check-in desk: Would you like _________ or a window seat?

A) a street seat

B) an aisle seat

C) a corridor seat

D) a lane seat

question 8D

16.06.2011

A: I don’t like swimming. B: _________.

A) Neither do I

B) Neither like I

C) Neither I do

D) Neither I like

question 7D

16.06.2011

The place where patients can have an operation is called: _________

A) an operating ward

B) an operating surgery

C) an operating theatre

D) an operating hall

question 6D

16.06.2011

A: I can’t swim. B: _________ you?

A) Can

B) Can’t

C) Don’t

D) Do

question 5D

16.06.2011

 

If you _________all the cakes yesterday, you _________ so bad now.

A) have eaten, didn’t feel

B) haven’t eaten, didn’t feel

C) hadn’t eaten, didn’t feel

D) hadn’t eaten, wouldn’t feel

question 4D

16.06.2011

He’s _________ to pass the exam. He’s studying so hard!

A) bound

B) bond

C) bount

D) bonded

question 3D

16.06.2011

I don’t really feel like _________ tonight. I’m too tired.

A) staying in

B)going in

C)staying in

D) going out

question 2D

16.06.2011

Who else ______________ to your party?

A) is be coming

B) is coming

C) be coming

D) be come

question 1D

16.06.2011

I’m afraid Mr Posh is not available at the moment, I’m his _________. Can I take a message?

A) CA

B) DA

C) PA

D) RA

Barbora Špitálníková
Jazykové kurzy a výuka angličtiny Hradec Králové

Realizace a SEO Lotofidea s.r.o.